Nieuw loket voor dienstverlening de Bibliotheekformule

Vanaf januari is Rijnbrink het nieuwe landelijke loket voor de dienstverlening rondom de Bibliotheekformule. Rijnbrink gaat zich verder inzetten om de Bibliotheekformule landelijk uit te rollen en de kwaliteit van de formule te bewaken. Zij neemt deze functie over van het landelijke Retailbureau.Bibliotheken in Nederland hebben sinds 2010 de mogelijkheid om de met OC&W gelden ontwikkelde Bibliotheekformule toe te passen in de Bibliotheek. Een beproefd concept dat reeds in tientallen bibliotheken zijn succes heeft bewezen. Met 41 bibliotheken is in 2014 samengewerkt aan de Bibliotheekformule met het landelijke Retailbureau in opdracht van de Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN). In het afgelopen jaar is geconcludeerd dat bibliotheken behoefte hebben aan meer flexibele inzet van advies rondom het toepassen van retailprincipes. Om hier tegemoet aan te komen is gezamenlijk besloten het franchisemodel los te laten en te kiezen voor een nieuw vereenvoudigd organisatiemodel.

Rijnbrink het loket voor de Bibliotheekformule
Vanaf januari 2015 is Rijnbrink in opdracht van de SPN het loket voor alle bibliotheken voor advies over de Bibliotheekformule en retailmarketing. Rijnbrink heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd in het toepassen van retailprincipes en beschikt over een landelijk netwerk van experts.

Tineke van Ham, voorzitter SPN / bestuurder Rijnbrink: ‘Om de brede interesse van de bibliotheken in retailprincipes te ondersteunen, hebben wij als gezamenlijke PSO’s gezocht naar een nieuwe opzet van het huidige landelijke Retailbureau. Uitgangspunt is dat de opgebouwde kennis niet verloren gaat en alle bibliotheken blijvend ondersteund worden om samen te werken op het gebied van retail in de Bibliotheek. Een vereenvoudiging in de organisatie en het loslaten van de franchisemodel is het resultaat.’
 
 • 1.Bibliotheek Almelo interieur.jpg
 • 2. Bibliotheek Black Box 3.JPG
 • 3. Bibliotheek Almelo interieur28.jpg
 • 4. Bibliotheek Black Box 2.JPG
 • 5. .jpg
 • 6. Bibliotheek Holten interieur2.jpg
 • 7. Bibliotheek Holten interieur6.jpg
 • 8. Bibliotheek Black Box 8.JPG
 • 9. Bibliotheek Steenwijkerwold3.jpg
 • 10. Bibliotheek Almelo interieur4.jpg
 • 11. Bibliotheek Black Box 7.JPG
 • 12. Bibliotheek Holten interieur3.jpg
 • 13. Bibliotheek Almelo interieur20.jpg
 • 14. Bibliotheek Black Box 6.JPG
 • 15. Bibliotheek Black Box 4.JPG
 • 16. Bibliotheek Steenwijkerwold4.jpg
 • 17. de Lutte overzicht focus jeugd.jpg
 • 18. Bibliotheek Almelo interieur10.jpg
 • 19. Bibliotheek Black Box.JPG
 • 20. Bibliotheek Almelo interieur8.jpg