Werkprocessen & HRM

Alles draait om de klant, die zelf een actieve rol heeft binnen de Bibliotheekformule. De processen zijn zo ingericht dat de klant veel zelf kan regelen, online of in de Bibliotheek zelf, zonder directe hulp van een medewerker. Binnen de uitleenfuntie is zelfbediening het uitgangspunt. We beogen dat klanten lekker struinen tussen de boeken en gemakkelijk een boek vinden bij een bepaald thema. Aantrekkelijke en informatieve presentaties nodigen klanten uit om materialen mee te nemen. Goede signing, inrichting van de catalogus, instore communicatie en presentaties blijven de klantvraag voor.

Medewerkers lopen rond, zijn proactief en zijn aanspreekbaar voor klanten. Er zijn informatiepunten waar de klant terecht kan voor service, advies en informatievragen. De medewerker is een gastvrije en klantgerichte professional, expert in kennis en presentatie van de collectie en het adviseren en informeren van klanten. De medewerker ondersteunt de klant in zijn zoekproces, schrijft nieuwe klanten in, geeft advies en komt met alternatieven als dat nodig of gewenst is. De medewerker besteedt tijd aan displayen en presenteren van de collectie.

In de Bibliotheekformule zijn de belangrijkste werkprocessen rondom de uitleenfunctie gestandaardiseerd en beschreven. Centraal in de fysieke bibliotheek staan de processen:

 • Halen en brengen van media
 • Vinden: de klant vindt wat hij zoekt
 • Verleiden: het verleidelijk presenteren en plaatsen van het assortiment
 • Verrijken: actief en passief informeren 

Aangesloten bibliotheken bij de Bibliotheekformule vinden hier (na inloggen) meer informatie over de werkprocessen & HRM in de Bibliotheek.Werken met de Bibliotheekformule heeft grote gevolgen voor het personeel. Functies en werkzaamheden veranderen. In standaardfunctieprofielen zijn de resultaatgebieden en competenties beschreven voor de medewerkers in de publieksdienst. Om de gewenste situatie te bereiken moet vastgesteld worden welke functies nodig zijn en hoeveel. Aan de hand van een standaard formatienorm kan de formatie voor de publieksdienst berekend worden, daarbij ook rekening houdend met bijvoorbeeld openingsuren met alleen zelfbediening. Een verschilanalyse tussen huidige en gewenste situatie geeft richting aan de personeelsplanning en de ontwikkeling van het personeel. Om de gewenste competenties eigen te maken is een breed opleidingsplan ontwikkeld.De invoering van de Bibliotheekformule heeft impact op de totale bibliotheekorganisatie. Een breed traject van organisatieontwikkeling, waarbij iedereen in de organisatie vanaf het begin wordt meegenomen in het veranderproces, geeft de grootste kans op een succesvolle implementatie van de formule bij de medewerkers.

Met betrekking tot HRM en veranderende werkprocessen biedt het Formulebureau een veranderplan met o.a. een organisatiescan, een standaard opleidingsplan en een lijst met getoetste aanbieders voor gerichte scholing en training.

Uw PSO contactpersoon kan u in verbinding brengen met de HRM ondersteuner in uw regio.

Stappen verandertraject HRM:

 • Keuze voor de nieuwe strategie
 • Ontwerpen en inrichten van de organisatie
  • Op basis van formulehandboek werkprocessen, organisatie en sturing bespreken en veranderingen in kaart brengen 
 • Plannen en sturen
  • Projectorganisatie inrichten en (re)organisatieplan maken
 • Implementatie 
  • Uitvoeren herinrichting en reorganisatie volgens plan
 • Communiceren
  • Uitdragen doelstellingen
  • Gevolgen voor organisatie en beleid 
 • Training en opleiding
  • Management Development traject
  • Uitvoeren opleidingen volgens opleidingsplan
 • Verankeren en verbeteren 
  • Inrichten beheerorganisatie
  • Structurele controle en sturing op kwaliteitseisen en prestaties
  • Aanpassen meerjarenplanning, begroting en werkplannen


Meer weten over het onderdeel Marketing & Communicatie?
Naar Marketing & Communicatie

 

Training: Leiding geven in een Formule Bibliotheek
Leiding geven in een Formule Bibliotheek  

Op 12 mei, 19 mei en 26 mei zijn de trainingen 'Leiding geven in een Formule Bibliotheek'

Meer informatie

 • 1.Bibliotheek Almelo interieur.jpg
 • 2. Bibliotheek Black Box 3.JPG
 • 3. Bibliotheek Almelo interieur28.jpg
 • 4. Bibliotheek Black Box 2.JPG
 • 5. .jpg
 • 6. Bibliotheek Holten interieur2.jpg
 • 7. Bibliotheek Holten interieur6.jpg
 • 8. Bibliotheek Black Box 8.JPG
 • 9. Bibliotheek Steenwijkerwold3.jpg
 • 10. Bibliotheek Almelo interieur4.jpg
 • 11. Bibliotheek Black Box 7.JPG
 • 12. Bibliotheek Holten interieur3.jpg
 • 13. Bibliotheek Almelo interieur20.jpg
 • 14. Bibliotheek Black Box 6.JPG
 • 15. Bibliotheek Black Box 4.JPG
 • 16. Bibliotheek Steenwijkerwold4.jpg
 • 17. de Lutte overzicht focus jeugd.jpg
 • 18. Bibliotheek Almelo interieur10.jpg
 • 19. Bibliotheek Black Box.JPG
 • 20. Bibliotheek Almelo interieur8.jpg