Verras de klant!

Bijna elke winkel die je binnenstapt zet extra communicatiemiddelen in om je (on)bewust op ideeën te brengen en hun verhaal te vertellen. Ook in bibliotheken willen wij bezoekers op ideeën brengen om hun te verrassen en onder andere het gebruik van de Bibliotheek blijvend te stimuleren.

Navigatie, inspiratie en informatie spelen een belangrijke rol in hoe iemand zich in een winkel voelt en gedraagt. Hier kan je op inspelen met heldere en goede instore communicatie. Klanten vinden de weg zonder tussenkomst van een medewerker en worden geïnspireerd om meer uit de Bibliotheek te halen. Kortom, instore communicatie kan ingezet worden met verschillende functies:

1. Navigerend
2. Inspirerend
3. Informerend

Cross selling cafe A4Elk onderdeel van instore communicatie heeft een bepaalde bedoeling en boodschap. Door de boodschap slim te plaatsen bereik je maximale impact. Bij elk bezoek maakt een klant een zogenaamde klantreis door. Men logt in via de website, haalt een reservering, zoekt informatie over een cursus of zoekt een boek om zich in te verliezen. Door de juiste boodschappen te plaatsen in de contactmomenten van een klantreis worden bezoekers op ideeën gebracht, verleid en geprikkeld. 


Instore Communicatie Whitebox
In Overijssel is enkele jaren geleden een Instore communicatie pakket ontwikkeld speciaal voor Whitebox bibliotheken. Het bevat verschillende communicatiemiddelen waarmee bibliotheken ondersteund worden in het zenden van de juiste boodschap. Het Instore communicatie pakket is ontwikkeld vanuit een aantal uitgangspunten:
 1. Vertel een enthousiasmerende boodschap! Het moet de klant een glimlach geven of verrassend zijn in de uitwerking.
 2. Wij hebben gekozen voor een afwijkende knalkleur die wij in alle communicatiemiddelen doorvoeren. Juist een kleur die niet iedereen verwacht bij het Bibliotheekoranje.
 3. De slogan “Wat wilt u nog meer?” draagt uit dat de Bibliotheek voor iedereen wat te bieden heeft, dat het veel biedt en voor relatief weinig geld. Die boodschap wordt elke keer herhaald. 
Voor Blackbox bibliotheken is bij het ontwerp van de inrichtingsconcept de instore communicatie al meer meegenomen. Uiteraard kan er altijd inspiratie opgedaan worden in de middelen zoals deze nu aangeboden worden.

Benieuwd naar het instore communicatie pakket?
Kijk op de website http://instore.biblionet.nl naar het adviespakket en de uitgewerkte instore communicatiemiddelen. Wij hebben ook een uitgebreide handleiding om alle communicatiemiddelen goed in te kunnen zetten. Deze is te downloaden op onze website.
 
 • 1.Bibliotheek Almelo interieur.jpg
 • 2. Bibliotheek Black Box 3.JPG
 • 3. Bibliotheek Almelo interieur28.jpg
 • 4. Bibliotheek Black Box 2.JPG
 • 5. .jpg
 • 6. Bibliotheek Holten interieur2.jpg
 • 7. Bibliotheek Holten interieur6.jpg
 • 8. Bibliotheek Black Box 8.JPG
 • 9. Bibliotheek Steenwijkerwold3.jpg
 • 10. Bibliotheek Almelo interieur4.jpg
 • 11. Bibliotheek Black Box 7.JPG
 • 12. Bibliotheek Holten interieur3.jpg
 • 13. Bibliotheek Almelo interieur20.jpg
 • 14. Bibliotheek Black Box 6.JPG
 • 15. Bibliotheek Black Box 4.JPG
 • 16. Bibliotheek Steenwijkerwold4.jpg
 • 17. de Lutte overzicht focus jeugd.jpg
 • 18. Bibliotheek Almelo interieur10.jpg
 • 19. Bibliotheek Black Box.JPG
 • 20. Bibliotheek Almelo interieur8.jpg